عسل تکاب حکمت 960 گرم
برند: حکمت
دسته بندی:

عسل

عسل طبیعی برداشت شده از منطقه تکاب ارومیه

۲۶۰,۰۰۰
تومان
ارتباط با پشتیبانی عسل حکمت ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ایتا و تلگرام @honeyhekmat
شماره پشتیبانی
۰۹۲۲۳۴۹۹۶۹۳
telegram aparat twitter instagram